Обявени свободни места за прием в I клас за учебната 2024/2025 година след второ класиране в СУ "Пейо Яворов": 6

Документи относно прием в първи клас за учебната 2024-2025 година

Електронният прием за учебната 2024/2025 година ще стартира на 15.05.2024 година и ще протече по утвърдения „График на дейностите“.

График на дейностите за прием в първи клас

Район на СУ "П. Кр. Яворов" за прием на ученици в първи клас

Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна