Резултати от първо класиране 31.05.2023г.

Списък с класирани деца след първо класиране

Уважаеми родители,

Записването на учениците за I клас за учебната 2023/2024 година ще бъде на 1, 2, 5 и 6 юни от 8:00 до 18:00 часа в стая 109.

Необходимо е родителите да представят:

  • Удостоверение за задължително предучилищно образование – оригинал;
  • Акт за раждане на детето – копие и оригинал за сверка;
  • Документи, удостоверяващи обстоятелства по чл.8, ал.4, т.1, 2 и 5 от Системата за правила за електронен прием в I клас.

Документи относно прием в първи клас за учебната 2023-2024 година

Електронният прием за учебната 2023/2024 година ще стартира на 17.05.2023 година и ще протече по утвърдения „График на дейностите“.

График на дейностите за прием в първи клас

Район на СУ "П. Кр. Яворов" за прием на ученици в първи клас