18.05.2022 г.  от 17:30 часа ден на отворените врати в СУ "Пейо Яворов".

  • ще се запознаете с организацията на учебния ден в нашето училище;
  • материалната база;
  • компютърните кабинети;
  • закрития училищен плувен басейн;