Списъци на учениците по паралелки в 1 клас за учебната 2022/2023г., както следва:

I а клас

I б клас

I в клас

СУ "Пейо Яворов" - обявява 1 (едно) свободно място за прием I клас, след трето класиране.

За повече информация се свържете с канцеларията на тел. 052 510 544