СЪОБЩЕНИЕ

До родителите на бъдещите първокласници през учебната 2023-2024 година,

Родителска среща за учениците от I клас ще се проведе на 07.09.2023 година (четвъртък) от 17:30 часа.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

Документи относно прием в първи клас за учебната 2023-2024 година

Електронният прием за учебната 2023/2024 година ще стартира на 17.05.2023 година и ще протече по утвърдения „График на дейностите“.

График на дейностите за прием в първи клас

Район на СУ "П. Кр. Яворов" за прием на ученици в първи клас