На 22 декември 2017 г. в СУ "П. Кр. Яворов" се проведе заключителният етап на конкурса "Училищната библиотека - аз, ти и ние. Каква да е тя?". Специален гост на събитието бе Йорданка Христова - старши експерт по ОСО, отдел ОМДК в РУО - гр. Варна, директорът на училището - г-жа Даринка Божинова, училищна комисия по разглеждане на проектните предложения и представители на ученическата общност.

Спечелилите второ и трето място в конкурса в двете възрастови групи - първа от I до VI клас, и втора от VII до XII клас, резюмираха своите проектни предложения, а спечелилите първи места ги презентираха.

На трето място в първа възрастова група се класира проект "С книга по света" с ръководител Св. Дешкова, на второ - "С книжка под дървото" с ръководители Ив. Николова и Д. Банушева.

Във втора възрастова група трето място бе присъдено на проект "Весела библиотека" с ръководител М. Павлова, на второ - "Книгите отварят нови врати" с ръководител М. Павлова.

Класиран на първо място в първа възрастова група бе проектът "Библиотека в училищния коридор" с ръководители П. Никова и П. Даракчиева, а във втора възрастова група "Екокът за четене" с ръководител М. Христова.  Представителите на ученическата общност по регламент гласуваха. Спечели проектът "Библиотека в училищния коридор", който ще се реализира до края на месец май следващата година.

 

Конкурс “Училищната библиотека – аз, ти и ние. Каква да е тя?”