На 17.05.2022 г. се проведе предпоследният за тази учебна година иновативен урок - по География и икономика / Човекът и обществото.

Проведен на основата на ролева игра, представителите на „Инвеститори“, „Природозащитници“ и „Кметове“ на крайморски общини се включиха в разискване на управлението на Черноморския регион и неговото бъдеще.

Водещите ученици: Самуила, Ралица, Цветемира, Никол, Константин, Ивелин, Иван, Николай и Александър разработиха урока в следните обособени части:

  • Разпределяне на ролите и екипите: „Инвеститори“ – ученици от 9 клас; „Природозащитници“ - ученици от 9 клас; „Кметове“ – учениците от 4 клас;
  • Игра за откриване на имената на 14-те крайбрежни български общини;
  • Игра „Географски лабиринт“ – с търсене на ключова дума (закон) и кратък откъс от Закона за Черноморското крайбрежие;
  • Презентации с гледните точки на инвеститорите и природозащитниците и предложения за развитие на крайбрежието;
  • Самостоятелна работа с географски карти на черноморските общини и дешифриране на скрита в тях информация;
  • Разпознаване на снимки на популярни местности от българското крайбрежие;
  • Заявяване на позиция и персонално гласуване от „Кметовете“ – четвъртокласници

Създаденото доверие и доброто взаимодействие между малки и големи ученици създаде мотивираща атмосфера за работа и доведе до активна познавателна дейност. Чрез успешно прилагане на водещия метод - експертното учене, деветокласниците – екоексперти показаха, че географията и екологията са тясно свързани и могат да формират нагласи за отговорно поведение към нашето море и неговото крайбрежие.

 Д. Цанкова, Л. Ангелов – учители по география и икономика

Иновативен урок по География и икономика „Управление на Черноморския регион“