На 25 октомври се проведе първия за учебната 2023/2024 г. иновативен урок по математика, на тема „Пестене на енергия в семейството“, под ръководството на г-жа Д. Христова – ст. учител по математика и ИТ.  В ролята на обучители бяха учениците от 11А клас, които заедно с 6А клас стигнаха до извода колко важна е темата за пестене на енергия. Работейки по групи, от позицията на три семейства – сем. Икономови, сем. Новакови и сем. Нюз, те представиха своите идеи как да пестят енергия и средства. Единият екип заложи на подобряване на енергийната ефективност на жилището, другият – на подобрения в илолацията, а третият – изчисли колко биха спестили, ако се придвижват с велосипеди. Трите семейства подкрепиха своите идеи с изчисления, статистически данни и анализи. Екоексперт – техник обясни на всички същността на Аеротермалната система и ползите от нейното внедряване у дома. Накрая на урока всички предложиха и избраха най-ефективните според тях, идеи и правила за пестене на енергия.

Иновативен урок по математика „Пестене на енергия в семейството“