През месец май беше одобрена кандидатурата на СУ "Пейо Крачолов Яворов" по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата". Проектът е реализиран и през новата учебна година учениците ни ще имат възможност в реална среда да придобиват знания и практически умения за безопасно поведение на пътя. Вече разполагаме с атрактивни и функционални външна и вътрешна площадка по БДП, съвременно оборудвани със знаци и светофари.

Безопасност на движението по пътищата