Уважаеми родители и ученици,

в изпълнение на заповед №РД-09-3472 от 27.11.2020 г. на министъра на МОН и Решение на ПС №14 от 31.05.2021 г. на СУ "Пейо Яворов" е изготвен график за планираните дейности за учениците от 1 до 3 клас - 3 допълнителни седмици (от 1 до 23 юни вкл.), а за учениците от 4 до 6 клас - 2 допълнителни седмици (от 15 до 30 юни вкл.) за извънкласни дейности по интереси, участието в които е по желание на родителите.

За целта е необходимо всеки родител да подаде заявление /по образец/ на класния ръководител в срок до 4.06.2021 г. В случай на неподадено заявление в посочения срок се счита, че родителят не желае детето му да посещава извънкласни дейности по интереси.

ПРИМЕРЕН ГРАФИК ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I – III КЛАС ПО ДНИ за периода 01.06 – 04.06.2021 г.

ПРИМЕРЕН ГРАФИК ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I – III КЛАС ПО ДНИ за периода 07.06 – 23.06.2021 г.

ПРИМЕРЕН ГРАФИК ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV – VI КЛАС ПО ДНИ за периода 15.06 – 30.06.2021 г.

Образци на заявление:

Образец на заявление за 1-3 клас

Образец на заявление за 4-6 клас

Извънкласни дейности по интереси за учениците от 1 до 6 клас за учебната 2020-2021 година