Обръщение на Директора на СУ “Пейо Крачолов Яворов”

Обръщение на Директора на СУ “Пейо Крачолов Яворов”

Уважаеми родители и ученици, Началото на учебната 2020/2021 година ще започне присъствено. МОН предложи своя план от мерки, които да прилагат училищата и здравните препоръки са водещите при промените тази година. Следващите месеци ще бъдат динамични и ще се вземат

Подаване на заявления за обучение по плуване в СУ “Пейо Кр. Яворов”

Подаване на заявления за обучение по плуване в СУ “Пейо Кр. Яворов”

Уважаеми родители, При подаване на документите за включване на детето Ви в обучение по плуване, задължително трябва да носите и медицински документ от личния лекар, в който да пише, че плуването не е противопоказно за здравето на Вашето дете.  Срок за

Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа

Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа

За всички нас предстои една необичайна учебна година – година на предизвикателства, изпитания, отговорности. В изпълнение на ангажиментите си към децата и учениците Министерството на образованието и науката партнира с държавни институции и неправителствени организации обединени от обща цел. В