Информиране на родителите на деца записани в първи или осми клас, за отпускане на еднократна помощ

Информиране на родителите на деца записани в първи или осми клас, за отпускане на еднократна помощ

Уважаеми родители, всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв за покриване на част от разходите в началото на новата учебна

Списък на записаните деца след първо класиране и свободни места в 1 клас за учебната 2021/2022 година

Списък на записаните деца след първо класиране и свободни места в 1 клас за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители, СУ “Пейо Кр. Яворов” обявява за второ класиране 8 (осем) свободни места за прием на ученици в I-ви клас за учебната 2021/2022 година Записани деца в I клас след първо класиране за учебната 2021/2022 година

Извънкласни дейности по интереси за учениците от 1 до 6 клас за учебната 2020-2021 година

Извънкласни дейности по интереси за учениците от 1 до 6 клас за учебната 2020-2021 година

Уважаеми родители и ученици, в изпълнение на заповед №РД-09-3472 от 27.11.2020 г. на министъра на МОН и Решение на ПС №14 от 31.05.2021 г. на СУ “Пейо Яворов” е изготвен график за планираните дейности за учениците от 1 до 3

Спортен празник на СУ “Пейо Крачолов Яворов”

Спортен празник на СУ “Пейо Крачолов Яворов”

На 07.05.2021 г. ще се проведе Спортен празник на СУ „Пейо Крачолов Яворов“ по следния график: Спортни игри със състезателен характер Клас Място на провеждане     Час Отговорници „Бързи и сръчни“ 3-ти Игрище- тенис на корт/малък физкултурен салон 9:45-10:15 Калина

Преминаване към обучение от разстояние в електронна среда

Преминаване към обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми родители и ученици, Днес 11.11.2020г. в 11:00 часа бе проведено заседание на областния кризисен щаб. Решенията които бяха взети са следните: Директорите на учебни заведения на територията на община Варна да създадат организация за преминаване към обучение от разстояние

Преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от 8 до 12 клас

Преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от 8 до 12 клас

Уважаеми родители, съгласно заповед №РД-01-626 от 27.10.2020г. на Министерството на здравеопазването и заповед №РД-09-2980 от 28.10.2020 г. на МОН, от 29.10.2020 г. до 11.11.2020 г. включително се преустановяват присъствените учебни занятия в СУ “Пейо Крачолов Яворов” за учениците от 8 до 12

Наръчник за родители

Наръчник за родители

МОГАТ ЛИ РОДИТЕЛИТЕ ДА БЪДАТ СПОКОЙНИ ЗА СВОИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ В НЕОБИЧАЙНАТА ОБСТАНОВКА, В КОЯТО ДЕЦАТА ИМ ПРЕКРАЧВАТ УЧИЛИЩНИЯ ПРАГ ЗА ПЪРВИ ПЪТ? КАКВО БИХТЕ КАЗАЛИ НА ВСИЧКИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ, ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ? Отговори на тези и много други въпроси ще

Обръщение на Директора на СУ “Пейо Крачолов Яворов”

Обръщение на Директора на СУ “Пейо Крачолов Яворов”

Уважаеми родители и ученици, Началото на учебната 2020/2021 година ще започне присъствено. МОН предложи своя план от мерки, които да прилагат училищата и здравните препоръки са водещите при промените тази година. Следващите месеци ще бъдат динамични и ще се вземат