снимка от презентация
международна среща
обща снимка

Учители и ученици от СОУ „Пейо Яворов“ се включиха в международна среща с партньори от осем страни на тема „Еразъм без тормоз. Превенция и интервенция в европейските училища“. Обучението се проведе в град Бад Емс, Германия. В срещата се включиха представители на училища от Италия, Испания, Румъния, Полша, Финландия, Гърция, Белгия и Турция. Една от темите, които бяха обсъждани, е теория на играта в педагогическата дейност. Международните партньори мислиха игри среща тормоза и насилието, които да приложат в практиката си.  Разгледани бяха и различни педагогически концепции за превенцията. Един от главните подходи, който трябва да бъде въведен за решаване на кризисни ситуации е „Без обвиняване“. По време на международната среща бяха разгледани авторски ученически стихове за свят без агресия. Приложени бяха различни игри за създаване на дружелюбна и толерантна атмосфера. 

По време на посещението в Германия, българската делегация  се срещна с кмета на гр. Бад Емс. Варненските учители и ученици посетиха и Европарламента в Страсбург, където присъстваха на заседание в пленарната зала и запознаха германски евродепутат с училището и неговите проекти.

Мерки срещу тормоза в училище