В периода септември 2014 г. – август 2016 г. СОУ „Пейо Яворов“ работи по международен проект на програма Еразъм + на тема „Еразъм без тормоз“ в партньорство с 9 европейски училища от Гърция, Германия, Полша, Белгия, Италия, Испания, Румъния, Турция, Финландия. Бяха реализирани 6 обучителни сесии в партньорските държави, в които се включиха 12 ученици и 14 учители от СОУ „Пейо Яворов“. Първата сесия бе осъществена в нашето училище през м. декември 2014. За лого на проекта бе избрано логото, разработено от наши ученици. Домакините и гостите участваха в уроци на тема „Безопасно сърфиране в интернет“, „Изкуството срещу насилието“, „Спортът срещу насилието“, „Другите и аз“, „Делфините – пример на доброта“. Много емоции донесоха игрите на доверието и изграждането на кула на приятелството. Участниците в първата среща във Варна високо оцениха организацията и включването на цялата училищна общност в нея.
Учениците от нашето училище участваха в редица разнообразни дейности през двегодишния период. През м. февруари 2015 г. бе обявена Седмица на добротата, в която те докладваха за добри постъпки и прояви на любезност на свои съученици. Бяха изработени постери и рисунки по темата за анти-тормоза. Увлекателно се оказа създаването на комикси с програмата Pixton, базирани на съвместна белгийско-българска история за ново момиче в класа, което не се харесва от останалите, защото е различно от тях. По тази история бе разработен сценарий от наш екип, който бе филмиран от гръцките партньори. Програмата Storybird бе използвана за създаването на кратки истории с илюстрации, представящи различни прояви на тормоз и агресия. Участвахме с българска песен за приятелството на песенния фестивал във Финландия. Голямо предизвикателство бе подготовката и филмирането на видеото „Никога отново“ по сценарий, написан от германски ученици. Той третира проблема за тормоза над момче в училище и дава решение как класът би могъл да помогне. За участието си в срещата в Белгия направихме проучване на различни произведения на изкуството, които представят проблема за агресията. Подбрахме четири заглавия, с които да запознаем нашите партньори: филма „Фаталната запетая“/1979/, романа „Диви карамфили“на Атанас Звездинов, картината „Хищни птици“ на Петьо Маринов и видеото на ЮНЕСКО – България с участието на известни лица. През м. януари-февруари 2016 г. бе обявен конкурс за написване на стихотворение на тема анти-тормоз. Макар че темата не носи особено вдъхновение, много ученици от начален и среден курс се включиха. Най-добрите творби бяха прочетени на срещата в Германия.

На 13.06.2016 г. проведохме заключителна проява в актовата зала за представяне на крайните продукти по проекта и споделяне на впечатления от участниците в международните срещи.
Считаме, че с участието си в проекта сме постигнали по-широко разясняване на проблема сред учениците и представяне на решения за разрешаването му в нашата училищна среда. Защото важното е всички да се чувстваме сигурни и да разчитаме на подкрепа в труден момент.