Публикуването на посочените данни цели прозрачност на информацията относно разходването на публични средства, както и осигуряване на връзка между различните нива на управление в системата на предучилищното и училищното образование.

За периода юли - август 2022 година, както следва:

Тема на обучението

Място на провеждане

Период на провеждане

Начален и краен час

Наименование на обучаващата организация (одобрена и вписана в Информационния регистър програма)

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание на участват

1.

“Групата/класът - как да ги управляваме и насочваме”

Парк-хотел Асеневци - гр. Велико Търново

03-05.07.2022 г.

На 03.07.2022 г- 13:00- 17:30 ч

На 04.07.2022 г-

9:00-12:30 ч.

Сдружение “Надежда”- ЦРД

37

2

„Училище в облака“

III ОУ „Ангел Кънчев“ – гр. Варна, ул. „Роза“ 23

07-08.07.2022 г

9:00 – 15:00 ч

Център за творческо обучение

9

3

„Организация на учебния процес по модел 1:1“

III ОУ „Ангел Кънчев“ – гр. Варна, ул. „Роза“ 23

27-28.08.2022 г.

9:00- 15:00 ч

Център за творческо обучение

9