На 25.03.2018г. на плажа „Шкорпиловци“ се проведе мероприятие по проект „Подобряване на транснационалното законодателство в областта на морските отпадъци“ –  MELTEMI, организирано от Институт по океанология – БАН, съвместно с ученици от 6 клас на СУ „П. Яворов“, гр. Варна.

Проектът е международен, с участието на организации от четири страни в Балканския регион и има за цел разработване на стратегически регионален план, съдържащ пакет от правни инструменти за решаване проблема с морските отпадъци. Включването на ученици като активни участници в инициативите по проекта е от ключово значение за изграждане на екологично мислене и поведение у младите хора.

На място учениците се запознаха с източниците и същността на морските отпадъци, както и с особеностите на работата на водолази под вода при обследване на трансекти по морското дъно. Беше проведено кратко обучение за работа с електронното приложение на Агенцията по околна среда Marine Litter Watch. Разделени на две групи, децата бяха включени в полева работа при събиране и описване на морските отпадъци.  На таблети, използвайки е-приложението, учениците направиха тяхната регистрация и категоризация.  Учени от Института по океанология демонстрираха работата с дрон при позициониране и определяне размерите на морските отпадъци, и чрез презентации ги запознаха с получените резултати от предходни изследвания.

MELTEMI – съвместно мероприятие на СУ „П. Яворов“ и Институт по океанология – БАН