Линк към отговори на задачите от Националното състезание „Европейско кенгуру“ , проведено на 18.03.2021 г., на темите за учениците от първи, втори, трети и четвърти клас.

ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ НМС ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ

Резултати на учениците

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

Отговори на задачите и резултати на учениците от Националното състезание „Европейско кенгуру“