ОБЯВА
КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 41 ГОДИШНИНАТА НА СУ „П. КР. ЯВОРОВ“
за художествена творба по една от следните теми:

„Моите 41 причини да съм Яворовец“
„Яворов – творчество и слава“
„Моето училище в бъдещето“

Могат да участват ученици от всички класове.
Конкурсната работа трябва да съдържа пълна информация за участника: трите имена и клас.

Изисквания:
Есе, стихотворение, съчинение:
Творбата трябва да бъде в обем до 1 страница във формат Microsoft Word, Times New Roman 12, разредка 1,5.
Презентация или видеоклип:
Презентацията трябва да е изготвена на Power Point и да е не повече от 10 слайда. Видеоклипът да е до 3 мин, формат mp4.
Рисунка:
Могат да бъдат използвани всякакви техники на формат А4 или не по голям от блок №4.

Вашите творби очакваме до 27.04.2021год. на e-mail: psiholoziyavorov@abv.bg или на място при училищните психолози.

Конкурс, посветен на 41 годишнината на СУ “Пейо Кр. Яворов”