На 19.12.2023г., се проведе иновативния урок по английски език на тема ,,Reduce, Reuse, Recycle“, под ръководството на г-жа С. Славчева. Екоекспертите от от 11-а клас, заедно с учениците от 6-а клас, съвместно разискваха ролята на рециклирането, намаляването на отпадъци и повторното използване на материали, за опазване и съхраняване на природата.

Разпределени в четири екипа (Plants, Paper, Water, Plastic) малките ученици участваха в три интересни и забавни игри. В първата - ,,Скрабъл“, всяка група подреди разбъркани букви до получаването на три нови за тях думи. Учасниците се справиха  отлично и успяха да отговорят на всеки въпрос, зададен от по-големите. Те пък  представиха значението и определението на всяка от трите думи, показвайки интересни илюстрации, за по-лесно разбиране на новите думи. Втората игра ,,Подреди дефинициите“, провокира състезателния дух на отборите за бързо и успешно справяне с поставената задача. Екоекспертите им представиха интересни факти и съвети как да рециклират и използват повторно конкретни материали. Разпределянето на различни предмети и материали в определени отделения - съобразно предназначението им, се оказа не толкова лесна задача и се наложи включването на помощници от отборите, но в крайна сметка и третата игра приключи успешно.

Анимирания видеоклип, с който приключи урока, прикова вниманието на всички участници и гости и още един път акцентира върху значението на на принципа „Reduce – Reuse -  Recycle“ за опазване на нашата планета.

Иновативен урок по английски език ,,Reduce – Reuse – Recycle”