Колективът на СУ "Пейо Кр. Яворов" наброява 73 специалисти, от които 53 педагогически и 20 непедагогически. Учителският колектив се отличава с висока квалификация, професионализъм и иновативност. Много от учителите са със защитена І и ІІ-ПКС, специализирали са в Германия, Великобритания, Франция и Русия. Някои от тях са носители на престижни национални и общински награди.

Списък на педагогическия персонал за учебната 2017/2018 година

ДИРЕКТОР:

 Даринка Божинова 

  • магистър „Математика и физика“;
  • магистър „Управление на образованието“;
  • специализация по математика;
  • I ПКС

ЗДУД:

 Мариана Минова 

  • магистър „Руска филология“;
  • специализация по руски език;
  • II ПКС

  Атанаска Липчева 

  • магистър „Музикална педагогика“;
  • магистър „Психология“

   Радостина Цветкова 

  • магистър „Математика и информатика“

ЗДАСД:

  инж. Ваня Турлакова

РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ ИКТ:

  Стойчо Казаков

 

 

Учители по:

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА:

Грета Борисова

Диляна Колимечкова

Миглена Павлова

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

 Даниела Лазарова

 Елена Стефанова

 Жасмина Христова

 Добринка Дочева

Красимира Стоянова

 

МАТЕМАТИКА:

Валентина Костова

Нели Дончева

Десислава Христова

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ:

Нели Дончева

 Десислава Христова

 Мария Христова

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ:

Евгени Чобанов

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОНИКА:

Диана Цанкова

 

ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ:

Диляна Колимечкова

 

 

БИОЛОГИЯ И ЗО :

Маргарита Маринова

Бисера Желязкова

 

ФИЗИКА И ХИМИЯ:

Иванка Вълканова

 

МУЗИКА:

Теодора Андреева

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИИ:

Любка Бонева

 

ФВС: 

Георги Божинов

Деян Денчев

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ:

Надка Иванова

Светла Петрова

 

Начални учители:

Миланка Филипова

Пепа Михайлова

Йорданка Неделчева

Димитрина Неделчева

Николина Тошкова

Женя Горанова

Мария Христова

Кремелина Кръстева

Камелия Мирчева

Мирослава Ахпазова

Пенка Никова

Пенка Даракчиева

Сашка Маринова

Магдалена Ангелова

Илиана Димитрова

Иванка Николова

Димитринка Банушева

Росица Стоянова

Галина Трифонова

 

Учители в ЦОД:

Даниела Колева

Светлана Панайотова

Радка Тодорова

Димитрина Кирчева

Ергюнай Джемал

Румяна Димитрова

Живка Жекова

Силвия Савова

Мария Желева

Светлана Дешкова

Красимира Колева

Назик Шабанова

Пенка Димитрова

Савка Куртева