Колективът на СУ "Пейо Кр. Яворов" наброява 84 специалисти, от които 65 педагогически и 19 непедагогически. Учителският колектив се отличава с висока квалификация, професионализъм и иновативност. Много от учителите са със защитена І и ІІ-ПКС, специализирали са в Германия, Великобритания, Франция и Русия. Някои от тях са носители на престижни национални и общински награди.

Списък на педагогическия персонал за учебната 2018/2019 година

ДИРЕКТОР:

 Даринка Божинова 

  • магистър „Математика и физика“;
  • магистър „Управление на образованието“;
  • специализация по математика;
  • I ПКС

ЗДУД:

 Мариана Минова 

  • магистър „Руска филология“;
  • специализация по руски език;
  • II ПКС

   Радостина Цветкова 

  • магистър „Математика и информатика“

ЗДАСД:

  инж. Ваня Турлакова

РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ ИКТ:

  Стойчо Казаков

 

 

Учители по:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА:

Грета Борисова

Диляна Колимечкова

Диана Димитрова-Йорданова

Евелина Кръстева

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

 Даниела Лазарова

 Елена Стефанова

 Жасмина Христова

 Добринка Дочева

Надежда Кънчева

 

МАТЕМАТИКА:

Нели Дончева

Десислава Христова

Станислава Иванова

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ:

Нели Дончева

 Десислава Христова

 Мария Христова

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ:

Евгени Чобанов

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОНИКА:

Диана Цанкова

 

ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ:

Йосиф Йовчев

 

БИОЛОГИЯ И ЗО :

Маргарита Маринова

Бисера Желязкова

 

ФИЗИКА И ХИМИЯ:

Иванка Вълканова

 

МУЗИКА:

Теодора Андреева

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИИ:

Любка Бонева

 

ФВС: 

Георги Божинов

Борислав Мишев

Калина Павлова

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ:

Надка Иванова

Светла Петрова

 

Начални учители:

Иванка Николова

Димитринка Банушева

Мая Иванова

Миланка Филипова

Пепа Михайлова

Йорданка Неделчева

Димитрина Неделчева

Николина Тошкова

Женя Горанова

Мария Христова

Кремелина Кръстева

Камелия Мирчева

Мирослава Ахпазова

Пенка Никова

Пенка Даракчиева

Сашка Маринова

Магдалена Ангелова

Илиана Димитрова

Учители в ЦОД:

Силвия Митева

Милена Михалева

Радостина Щерева

Шенер Шабан-Караманова

Румяна Димитрова

Радка Мутафова

Петя Паскова

Красимира Колева

Росица Стоянова

Живка Жекова

Силвия Савова

Мария Желева

Светлана Дешкова

Назик Шабанова

Савка Куртева