Колективът на СУ "Пейо Кр. Яворов" наброява 86 специалисти, от които 66 педагогически и 20 непедагогически. Учителският колектив се отличава с висока квалификация, професионализъм и иновативност. Много от учителите са със защитена І и ІІ-ПКС, специализирали са в Германия, Великобритания, Франция и Русия. Някои от тях са носители на престижни национални и общински награди.

Списък на педагогическия персонал за учебната 2019/2020 година

ДИРЕКТОР:

 Даринка Божинова 

  • магистър „Математика и физика“;
  • магистър „Управление на образованието“;
  • специализация по математика;
  • I ПКС

ЗДУД:

 Мариана Минова 

  • магистър „Руска филология“;
  • специализация по руски език;
  • II ПКС

   Радостина Цветкова 

  • магистър „Математика и информатика“
  • магистър „Управление на образованието“
  • V ПКС

ЗДАСД:

  инж. Ваня Турлакова - магистър

РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ ИКТ:

  Стойчо Казаков - бакалавър "Информатика и компютърни науки"

УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ:

Марина Димитрова

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ:

Гергана Цекова

 

Учители по:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА:

Грета Борисова

Диляна Колимечкова

Диана Димитрова-Йорданова

Евелина Кръстева

Лиляна Петровска

Мариян Стоянов

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

 Даниела Лазарова

 Елена Стефанова

 Добринка Дочева

Надежда Кънчева

 

МАТЕМАТИКА:

Нели Дончева

Десислава Христова

Мария Христова

Станислава Иванова

Айтен Хюсеинова

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ:

Нели Дончева

 Десислава Христова

 Мария Христова

Айтен Хюсеинова

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ:

Евгени Чобанов

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОНИКА:

Диана Цанкова

 

ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ:

Йосиф Йовчев

 

БИОЛОГИЯ И ЗО :

Маргарита Маринова

Бисера Желязкова

 

ФИЗИКА И ХИМИЯ:

Иванка Вълканова

 

МУЗИКА:

Теодора Андреева

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИИ:

Любка Бонева

 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО:

Димитричка Михайлова

 

ФВС: 

Георги Божинов

Яни Янев

Снежана Йоргова

Калина Павлова

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ:

Надка Иванова

Светла Петрова

 

Начални учители:

Пенка Никова

Пенка Даракчиева

Магдалена Ангелова

Иванка Николова

Димитринка Банушева

Мая Иванова

Миланка Филипова

Пепа Михайлова

Йорданка Неделчева

Димитрина Неделчева

Николина Тошкова

Женя Горанова

Мария Христова

Кремелина Кръстева

Камелия Мирчева

Илиана Димитрова

Мирослава Ахпазова

Учители в ЦОД:

Мария Желева

Светлана Дешкова

Назик Шабанова

Силвия Митева

Боряна Димитрова

Радостина Щерева

Шенер Шабан-Караманова

Ивана Добрева

Радка Мутафова

Гергана Владимирова

Красимира Колева

Росица Стоянова

Живка Жекова

Силвия Савова