Скъпи колеги,

Измина и втората седмица от взаймните усилия на учители и ученици, справяйки се с електронното обучение от дома. Ставаме все по-добри и по-успешни! Получавам много благодарствени сигнали от родители. Повече от всякога професията ни става прозрачна. С ежедневния си труд преобръщаме стари нагласи, че е лесна, работим малко, почиваме много. И това е благодарение на всеки от вас. Сега се чувстваме по-уверени и по-нужни на обществото. Заедно преодоляваме възникналите трудности. Днес времето е в унисон с нашата удовлетвореност от свършеното.
Нека поздравът ми към вас днес да е математически:

 

Обръщение на директора на СУ “Пейо Кр. Яворов” – Даринка Божинова