Обща информация

          През учебната 2016/2017 г. СУ „Пейо Яворов“ работи по проект „Твоят час“ – РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
          В училището има сформирани 22 групи в различни области: „Наука“, „Изкуства“, „Спорт“, „Предприемачество“ и др., като 16 от тях са за занимания по интереси и 6 за преодоляване на образователни дефицити.
          Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Групи по проект "Твоят час"

Групи по интереси:

 1. Аз се уча да програмирам - ръководител: Нели Дончева-Димова
 2. Арт изкуства - ръководител: Любка Бонева
 3. Баскетбол за момичета - ръководител: Деян Денчев
 4. Група за народни танци "Фолклорика" - ръководител: Илияна Димитрова
 5. Забавна астрономия - ръководител: Иванка Вълканова
 6. Забавна математика - ръководител: Сашка Маринова
 7. История и изкуство - ръководител: Евгени Чобанов
 8. Любопитко - ръководител: Камелия Мирчева
 9. Мажоретки - ръководител: Жени Горанова
 10. Млад пътешественик - ръководител: Елена Божкова
 11. Моята България - ръководител: Диана Цанкова
 12. Пъстра броеница - ръководител: Кремелина Кръстева
 13. Работа с хартия - квилинг - ръководител: Магдалена Ангелова
 14. Сръчни ръце - ръководител: Мария Богомилова
 15. Тенис на маса - ръководител: Георги Божинов
 16. Фотографски свят - ръководител: Мария Христова

Групи за преодоляване на образователни дефицити

 1. Аз, граматиката - ръководител: Пенка Даракчиева
 2. Език мой роден - ръководител: Йорданка Неделчева
 3. Искам да знам - ръководител: Пенка Никова
 4. Искам да успея - ръководител: Пепа Михайлова
 5. Опознай родния си език - ръководител: Мария Тодорова
 6. Родна реч - ръководител: Иванка Тодорова