На 30 март беше сложено началото на Училище за родители. Родителите са най-важният партньор на училищата в мисията им да образоват учениците. Поради тази причина СУ "Пейо Яворов" започна тази инициатива, чрез която да подобри връзката и комуникацията си с родителите. На срещата бяха разиграни реални ситуации, които могат да се случат на всеки родител. Целта им беше в контролирана среда да се подобрят уменията и реакциите на родителите така, че да им е по-лесно да се справят, ако възникне съответният проблем с техните деца. Чрез игри бяха разгледани и дискутирани различни стратегии за решаване на потенциални проблеми.

Училище за родители