Уважаеми родители,

съгласно заповед №РД-01-626 от 27.10.2020г. на Министерството на здравеопазването и заповед №РД-09-2980 от 28.10.2020 г. на МОН, от 29.10.2020 г. до 11.11.2020 г. включително се преустановяват присъствените учебни занятия в СУ "Пейо Крачолов Яворов" за учениците от 8 до 12 клас. Занятията ще се провеждат в модул "ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ" на платформата ШКОЛО, съгласно утвърдената седмична програма и график на учебните часове.

 

Преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от 8 до 12 клас