В СУ "П. Кр. Яворов" приключи реализацията на училищен проект на тема "Училищната библиотека - аз ти ние, каква да е тя?". Целта на проекта беше, да се създадат читателски кътове, в училищното пространство и извън училищната библиотека. С помощта на цялата педагогическа колегия, родителската общност и учениците, бяха изградени 3 читателски обособени места в начален корпус, в които ученици в междучасията биха могли да си вземат книжка, да седнат и да почетат в рамките на 10-15 минути любимото си четиво. За реализацията на идеята помогна в голяма степен инициативата реализирана сред ученици и учители "Дари книжка", а училищното настоятелство спонсорира закупуването на меки табуретки тип барбарони, на които учениците удобно могат да почиват четейки. Радостта от новите придобивки бе споделена на 11 дек. 2018г. пред работна среща организирана от РУО-Варна с цел популяризиране на резултатите от осъществени училищни проекти. Пред териториалната секция на училищните библиотекари от Варна и областта бяха представени 3 училищни проекта, между които и този на СУ "Яворов". Училищният библиотекар г-жа Любка Метева в презентация запозна присъстващите за процеса от възникване на идеята до нейното финализиране. Надяваме се, че добрата идея би докоснала и други училища с цел създаване на подобни инициативи, които да захранват жив интереса на децата към четенето.

Училищната библиотека – любимо място за учениците