Уважаеми родители,

на 12.09.2023 г. от 17:30 часа ще се проведат родителски срещи на новосформираните паралелки и паралелки с нови класни ръководители както следва:

  • 2 в клас - 203 класна стая
  • 3 б клас - 303 класна стая
  • 5 а клас - 208 класна стая
  • 5 б клас - 209 класна стая
  • 5 в клас - 210 класна стая
  • 7 б клас - 107 класна стая
  • 7 в клас - 109 класна стая
  • 8 а клас - 306 класна стая
  • 8 б клас - 308 класна стая
  • 11 б клас - 218 класна стая

За всички останали паралелки родителските срещи ще се организират след 15.09.2023 г.

Родителска среща за новосформираните паралелки и за тези с нови класни ръководители през учебната 2023/2024 година