Относно: Проект "Анализ на данни за интеграцията на ИКТ ресурси в българските училища"

Анкетите са анонимни и ще бъдат използвани единствено за научен и статистически анализ. Резултатите ще намерят практическо приложение при разработване на реални програмни продукти, отговарящи на нуждите на училищното обучение.

Анкета за учители: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetMLFNyOblU_09-Wll5k4BajfSn6ivF3ZJpos0_xedHbrxsA/viewform

 

Анкета за ученици от 1-ви до 4-ти клас: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdt5iMmgsmiLPUPAjO1f7yCluUKpnYkCAqhlTeTuSGifBjEA/viewform?usp=sf_link

 

Анкета за ученици от 5-ти до 7-ми клас: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV8nu62uSgP5HGMrbWgaFpDX5NGKPj_AV2Bd2X6arC2dVWKw/viewform?usp=sf_link

 

Анкета за ученици от 8-ми до 12-ти клас: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9IzS1co8uAdb0YYRmQWNn7J_RuY0mg2zRlShIqM1DDgH9iQ/viewform?usp=sf_link

 

Анкета