Ученици от различни възрастови групи се включиха в две експедиции по проект на Института по океанология на БАН – Варна от Кампанията „PLASTIC PIRATES - G0 EUROPE“.

Чрез участието си те отбелязаха Международния ден на Черно море – 31 октомври и продължиха традициите за устойчиво образование в Иновативно училище „Пейо Крачолов Яворов“ по глобалната тема за миналата учебна година, свързана с морето.

В последните две съботи на месец октомври над 75 ученици, съвместно със специалисти от Института по океанология, участваха в полева работа, като събираха проби от пластмаса на плажа и кея на пристанище „Карантината“ в кв. Аспарухово.

В ролята на изследователи, обособени в екипи, участниците се включиха в различни активности, документирайки на всеки етап дейността си. Всеки от екипите разработи различен аспект от проблема с отпадъците.

Някои събраха на плажа проби от отпадъци, привнесени от потоци и реки в крайбрежната зона, участваха в тяхната регистрация и категоризация в станции за сортиране. Други направиха специални мрежи за плаващи отпадъци и микропластмаса, и работиха с тях в морска вода.  Ученици от докладващия екип взеха интервюта от другите участници, като въз основа на техните данни описаха получените резултати и документираха процеса на събиране на проби.

С участието си в кампанията учениците дават своя принос в изследване нивото на замърсяване на черноморското крайбрежие и повишават своята осведоменост, като основа за съзнателен и отговорен подход към околната среда.

Европейска кампания за гражданска наука “PLASTIC PIRATES – G0 EUROPE”