За учебната 2019/2020г. СУ "Пейо Яворов" - гр. Варна, обявява прием след завършено основно образование в една паралелка:

     Паралелка с профил "Софтуерни и хардуерни науки" с разширено изучаване на английски език и задължителни профилиращи предмети Информатика и Информационни технологии.

     Балообразуване:

3 х БЕЛ + 1 х МАТ + 1 х ИТ (СОО) + 1 х Г (СОО)

БЕЛ - оценката от национално външно оценяване по български език и литература

МАТ - оценката от национално външно оценяване по математика

ИТ (СОО) - оценката от свидетелството за основно образование по информационни технологии

Г (СОО) - оценката от свидетелството за основно образование по география и икономика

Максимален бал - 36

     Материално-техническата база на училището отговаря на всички съвременни изисквания за провеждане на качествен учебно-възпитателен процес. Изградени са четири компютърни кабинети с локални мрежи и постоянен достъп до интернет. Три от тях са модернизирани през последните 2 години.