Как взаимоучителната метода от миналото се пренася в наши дни? Това се случва във варненското Средно училище „Пейо Яворов”, което от миналата учебна година е иновативно училище и част от Националната програма „Иновации в действие”. Чрез нея се цели въвеждането на нови образователни практики, както и създаването на мрежа от иновативни училища в цялата страна, които да споделят опит и идеи по между си.

Два класа от иновативното варненско училище са ангажирани с разработването на нов начин за преподаване на учебното съдържание – по-големите преподават на по-малките. Повече за идеята чуйте от разговора с Дарина Стоянова – директор на Средно училище „Пейо Яворов“ - Варна:

Линк към публикацията в сайта на БНР

Проектът, който училището реализира в рамките на четири учебни години (2021 – 2025г.) се нарича: "Заедно – напред и нагоре. Екологични измерения на експертното учене по различни учебни предмети“.

Всяка  година ще се работи по една глобална екологична тема, разглеждана един път в месеца, чрез съвместни занятия на двете паралелки по различен учебен предмет, разказа Дарина Стоянова. Основна посока на предаване на информацията ще бъде от големите към малките, но 1 път в годината малките ученици също ще бъдат „експерти“ и ще обучават големите чрез екологични игри.

През миналата година глобалната еко тема е била "Нашето Черно море", тази учебна година учениците разглеждат тенденциите при "Здравословното хранене". През следващите две учебни години екологичните теми, разработени от перспективата на различни учебни предмети ще са "Енергийна ефективност" и "Глобални екологични проблеми".

Иновативни форми на обучение провокират потенциала на учениците