Покана за свикване на общо събрание на сдружение "Настоятелство при СУ Пейо Яворов - Варна"

Покана

Покана за общо събрание на училищното настоятелство на 30.01.2024г.