В предпоследния ден на февруари се проведе иновативния урок по Човекът и природата/ Биология и здравно образование, на тема „Енергия и отпадъци“.

Под ръководството на Бисера Желязкова и Маргарита Маринова – учители по биология и здравно образование, Екоекспертите от XI-а клас за пореден път демонстрираха своите знания и умения по глобалната тема за тази учебна година „Енергийна ефективност“, и разясниха значението на управлението на отпадъци за ефективното използване на енергия.

Урокът започна с атрактивно, мотивиращо ревю на дрехи от хартия и полиетиленови торбички, представени от момичета от 6-а клас, и изработени с помощта на учителите по технологии. Високият емоционален градус бе поддържан с работа по различни интерактивни задачи. Разпределени в екипи, петокласниците изследваха и сортираха отпадъци от кошчетата в класните стаи, регистрираха кои преобладават, направиха съответните изводи. Анализираха сложни  опаковки на продукти, направиха „дисекция“ на цигарени кутии и угарки. Чрез презентация и е-игра, Екоекспертите им припомниха системата на цветните контейнери за отпадъци и обясниха механизма на рециклиране на харията, металите и пластмасата. В края на часа чрез игра провериха наученото и дадоха своите съвети за участие в т.нар. кръгова икономика.

На основата на образователно видео участниците в урока откроиха връзката между отпадъци и енергия и направиха извода, че енергийната ефективност е интелигентно решение не само за нас, но и за планетата.

Иновативен урок по Човекът и природата / Биология и ЗО „Енергия и отпадъци“