Едва ли има нещо по-велико от това в Деня на българската просвета и култура и славянската писменост , в минутите на равносметка, да видиш годините на своя живот, принадлежащи на децата. Да видиш, че семената на знанието, посети от теб, са дали плод, а делата ти на любов към другите, са оживели в тях. Да усетиш, че вече не принадлежиш само на себе си, а и на времето.

Този ден бе двоен празник за г-жа Мариана Минова- заместник-директор по учебната дейност в СУ„ Пейо Кр. Яворов“– гр. Варна. Tя бе удостоена от г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, с Почетното отличие „Неофит Рилски” за цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на училищното образование.

Почетното отличие "Неофит Рилски" е най-високото отличие, присъждано в образователната система на Република България. Учредено през 1996 г., по традиция се връчва в Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост - 24 май.

За настоящите и бивши възпитаници на СУ„ Пейо Кр. Яворов“– гр. Варна и за техните родители наградата на Мариана Минова не е изненада, а заслужено признание за високия ѝ професионализъм, упорития ѝ труд и себераздаване.

Честито на г-жа Минова!

От името на целия педагогически колектив отправяме  нашите пожелания за здраве, творчески устрем и възрожденска всеотдайност в отговорната и трудна мисия да формира и развива  достойни граждани на България и Европа!

Почетно отличие „Неофит Рилски” за заместник-директор на СУ„ П. Кр. Яворов“