Ученици от 7, 8 и 9 клас участваха в Биоблиц изследване на инвазивни чужди видове, организирано от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, и Лесотехническия университет,  съвместно с Института по океанология към БАН.

Събитието се организира в рамките на COST Акция „Повишаване на познанията за чуждите видове с помощта на гражданската наука“ (Alien CSI) и проекти, свързани с повишаване на познанията за чуждите видове в България, финансирани от Фонд „Научни изследвания“.

С помощта на приложенията за мобилни телефони „iNaturalist“ и „Инвазивните чужди видове в Европа“, учениците направиха снимки на растения и животни в Морската градина и регистрираха наблюденията си, с цел събиране данни за района. Наблюдението на децата на терен бе ръководено от експерти, които им помогнаха в определянето и регистрацията на инвазивни видове, разпространени на територията на страната и често приемани за представители на местната флора и фауна. Експертите запознаха учениците и с инвазивни чужди видове мекотели, разпространени в Черно море и в сладководните басейни на територията на страната.   

Всички участници разбраха, че инвазивните видове са една от най-големите заплахи за биоразнообразието, заедно с климатичните промени и унищожаване на местообитанията.

Записите на участниците ще подпомогнат усилията на специалистите за регистриране и споделяне на информация за инвазивни чужди растения и животни, засягащи Европейския съюз, България и Черноморския басейн.

Ученици на СУ „Пейо Яворов“ участват в БиоБлиц изследване на инвазивни чужди видове