Днес в СУ „П. Кр. Яворов“ беше отбелязан Деня на розовата фланелка. Членове на ученическия съвет закичиха розови фланелки на учители и ученици и пуснаха розови балони с позитивни послания в знак на съпричастност към каузата „Не на тормоза в училище!“ В беседи и разговори те обсъдиха проблемите за тормоза в училище и семейството, за небходимостта да бъдем съпричастни и да не затвяряме очите си, когато някой е подложен на насилие и унижение.
Отбелязването на Деня на розовата фланелка ни напомня, че тормоз в училище съществува, подканя да помислим как да постъпваме в ситуации на нетолерантно поведение, и, най-вече, че има как и можем да се противопоставяме на тормоза ВСЕКИ ДЕН.

Ден на розовата фланелка – 2024