На 15.03 и на 27.03. 2018 г. в СУ „П. Кр. Яворов“ се проведоха традиционните училищни състезания по български език "Правопис и краснопис" и математика „Най-добър математик“ за учениците от I – IV клас.

В състезанието по български език от първокласниците първо място получи Лора Василева от  I а клас , второ място – Борислав Градинаров от  I а клас, трето място беше дадено на учениците Бояна Боянова от  I б клас  и Симона Петрова от I д клас.  От второкласниците първо място в конкурса зае Димитър Маринов от II в клас, второ място – Владимир Тодоров от II д клас, трето място бе присъдено на учениците Галин Стоянов от II г клас и Антония Хорозова от II а клас. От третокласниците първо място получи Ферай Неждет от III а клас, второ място – Християн Маргаритов от III а клас, трето място заеха Адриан Георгиев от  III д клас и Ева Иванова от III б клас. От четвъртокласниците първа място бе присъдено на Михаела Хараланова от IV а клас, второ място – на Елеонора Неделчева от IV г клас, и трето място получиха – Ивайла Калчева от IV а клас и Тейлона Лазарова от IV в клас.

В състезанието по математика от първокласниците първо място получи Мария Тодорова от  I б клас, второ място – Яница Минова от  I а клас, трето място беше дадено на учениците Мартина Иванова от  I в клас и Борислав Борислав Градинаров от I а клас. От второкласниците първо място в конкурса зае Шанел Меннасанова от II а клас, второ място – Дилек Хюсеин от II б клас, трето място бе присъдено на учениците Александра Дочева от II а клас и Калин Анатолиев от II а клас. От третокласниците първо място получи Християн Маргаритов от III а клас, второ място –  Георги Владимиров от III в клас, трето място заеха Павел Панайотов от III г клас и Галена Георгиева от III в клас. От четвъртокласниците първа място бе присъдено на Станислав Георгиев от IV а клас, второ място – на Даниел Добрев от IV в клас, и трето място получиха – Християн Димитров от IV г клас и Янислав Якимов от IV г клас.

Традиционно училищно състезание „Най-добър математик“ – 2018