С голямо вълнение и ентусиазъм четвъртокласниците от СУ „Пейо Кр. Яворов“ посрещнаха поставената проектна задача за търсене на информация за планетите и изработване на макет на Слънчевата система. Подпомогани от своите родители, учениците сътвориха макети, табла и презентации, с които показаха нагледно разположението на осемте планети, кръжащи около Слънцето. Доказаха, че ученето чрез правене е ефективно, а знанията са трайни. Макетите на Слънчевата система учениците подредиха на изложба във фоайето на първия етаж на начален корпус в училището.

Нашата Слънчева система