Иновативно училище

Иновативен урок с ЕкоЕксперти от VI клас „Вселена от знания“

Иновативно училище Съобщения Традиции

Националната програма „Иновации в действие“ – април 2024

Иновативно училище Традиции

СУ „Пейо Яворов“ – с участие в Благотворителната Кампания „Аз вярвам и помагам“

Иновативно училище

Иновативен урок по География и икономика – „Енергия и природни паркове“

Иновативно училище Съобщения

Иновативен урок по Човекът и природата / Биология и ЗО „Енергия и отпадъци“

Иновативно училище Съобщения

Среща на ученици от СУ „П. Кр. Яворов“ с учени от Института по океанология – БАН

Иновативно училище Съобщения

Иновативен урок по български език и литература – „Вятърът като стихия в поезията и прозата“

Иновативно училище Съобщения

Иновативен урок по английски език ,,Reduce – Reuse – Recycle”

Иновативно училище

Иновативен урок по информационни технологии – „Умна къща“

Иновативно училище

Иновативен урок по математика „Пестене на енергия в семейството“

Иновативно училище

СУ „Пейо Яворов“ – с участие в Европейска нощ на учените – 2023

Иновативно училище Съобщения

Иновативен урок – ФИТНЕС – ЕНЕРГИЯ – МАТЕМАТИКА

Иновативно училище Награди

Ученици се включват и печелят награди в конкурс на Института по океанология – Варна

Иновативно училище

Иновативен урок по биология и здравно образование „Нашата храна“

Иновативно училище

Иновативен урок по Български език и литература „Храната в литературата“

Иновативно училище

Събитие по НП „Иновации в действие“ в ИО на БАН – Варна

Иновативно училище Награди

Иновативни форми на обучение провокират потенциала на учениците

Иновативно училище

Иновативен урок по География и икономика „Среда и хранене“

Иновативно училище

Иновативен урок по ИТ „Мобилните приложения за здравословно хранене“

Иновативно училище

Иновативен урок по Математика „Енергийна стойност на храната“

Иновативно училище

Да се храним разумно и да бъдем здрави

Еко-проекти Иновативно училище Проекти

Европейска кампания за гражданска наука “PLASTIC PIRATES – G0 EUROPE”

Еко-проекти Иновативно училище Проекти

Тематична лектория „Здравословно хранене“

Иновативно училище Награди Проекти

Национален конкурс за детско творчесво „Съзнателна планета“

Иновативно училище

Иновативен урок с ЕкоЕксперти от 4-ти клас

Иновативно училище

Ученици на СУ „Пейо Яворов“ участват в БиоБлиц изследване на инвазивни чужди видове

Иновативно училище Проекти

Иновативен урок по География и икономика „Управление на Черноморския регион“

Иновативно училище Проекти Съобщения

Втора партньорска среща по Национална програма „Иновации в действие“ в град Трявна

Иновативно училище

Иновативен урок по Биология и ЗО „Организми в Черно море“

Иновативно училище Съобщения

Партньорска среща „Екология и експертно учене – как го правим ние“ по НП „Иновации в действие“

Иновативно училище

Иновативен урок “Информационни технологии за опазване на живота в Черно море”

Иновативно училище Награди Съобщения Традиции

Интервю на БНТ2 с г-жа Даринка Стоянова – Директор на СУ “Пейо Яворов”

Иновативно училище

Иновативен урок по Биология и ЗО – „Опазването на морето – здраве за хората“

Иновативно училище

Иновативен урок по математика

Иновативно училище

Иновативен урок по Български език и литература

Иновативно училище

Иновативен урок по английски език – „Let’s clean the beach“ или как деветокласници обучават четвъртокласници в иновативното ни училище

Иновативно училище Награди

Участие в конкурс „АЗ ОБИЧАМ ЧЕРНО МОРЕ“ – 2021

Иновативно училище

Вътрешноучилищна квалификация „Иновативното училище в системата на училищното образование – проблеми и перспективи“

Иновативно училище

Първа среща на екипа по реализация на проекта

С Решение № 523 на Министерски съвет от 22.07.2021 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година, Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ получи статут на иновативно училище.
Проектът, който училището ще реализира в рамките на 4 поредни учебни години (2021 – 2025г.) е:

„Заедно – напред и нагоре. Екологични измерения на експертното учене по различни учебни предмети“

Цел на иновацията

Активизиране на познавателния процес чрез прилагане на експертно учене, в неговите екологични измерения по различни учебни предмети.

 

Описание на иновацията

Стартирането на иновацията е в IV-а и IX-а клас, които в 4 последователни години ще работят съвместно, прилагайки експертно учене по различни учебни предмети.

Ученици от гимназиален етап (от 9 до 12клас) ще влязат в ролята на „еко-експерти“ като обучители на ученици от начален/прогимназиален етап (от 4 до 7клас). Това ще позволи да прилагат интегрирани знания и умения при разглеждането на значими екологични теми.

Всяка  година ще се работи по 1 глобална екологична тема, разглеждана един път в месеца, чрез съвместни занятия на двете паралелки по различен учебен предмет. Основна посока на предаване на информацията ще бъде от големите към малките, но 1 път в годината малките ученици също ще бъдат „експерти“ и ще обучават големите чрез екологични игри.

Глобалните екологични теми, разглеждани от перспективата на различни учебни предмети са:

  • Нашето Черно море (2021 / 2022г.)
  • Здравословно хранене (2022 / 2023г.)
  • Енергийна ефективност (2023 / 2024г.)
  • Глобални екологични проблеми (2024 / 2025г.)

Внедряването на иновацията предвижда включването на 1 начален учител и 7 учители по различни дисциплини (БЕЛ, Английски език, Математика, Информационни технологии, Биология и ЗО, География и икономика), ученици от  2 паралелки, родители.

 

Очаквани резултати

Чрез разчупване на традиционния модел на обучение, иновацията ще позволи да се постигне развитие на екологични нагласи и ценности у учениците по различен, интересен за тях начин. В учебно-емоционална среда тя ще активизира познавателния процес, ще насърчи развитието на учениците и ще повиши техните резултати. В края на периода очаквани резултати са:

  • учениците да бъдат по-мотивирани, по-самостоятелни, творчески ориентирани, с по-високо ниво на познание и екологична култура;
  • учителите да бъдат удовлетворени от работата по иновацията, атмосферата за общуване и своето професионално развитие;
  • родителите – спокойни и уверени, че са избрали най-доброто училище за децата си.

Отчетени резултати

РЕЗЮМЕ на иновацията - линк към документа

ОТЧЕТ за изпълнение на дейностите по проекта за учебната 2021-2022 година - линк към документа

Презентация - отчет за учебната 2021-2022 година

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ОТЧЕТ за изпълнение на дейностите по проекта за учебната 2022-2023 година -  линк към документа

Анкета за самооценка на иновативните дейности - линк към анкетата

Самооценка за дейностите по проекта - линк към самооценката

Презентация - отчет за учебната 2022-2023 година

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ОТЧЕТ за изпълнение на дейностите по проекта за учебната 2023-2024 година - линк към документа

Анкета за самооценка на иновативните дейности - линк към анкетата

Самооценка за дейностите по проекта - линк към самооценката

Презентация - отчет за учебната 2023-2024 година

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.