С Решение № 523 на Министерски съвет от 22.07.2021 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година, Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ получи статут на иновативно училище.
Проектът, който училището ще реализира в рамките на 4 поредни учебни години (2021 – 2025г.) е:

„Заедно – напред и нагоре. Екологични измерения на експертното учене по различни учебни предмети“

Цел на иновацията

Активизиране на познавателния процес чрез прилагане на експертно учене, в неговите екологични измерения по различни учебни предмети.

 

Описание на иновацията

Стартирането на иновацията е в IV-а и IX-а клас, които в 4 последователни години ще работят съвместно, прилагайки експертно учене по различни учебни предмети.

Ученици от гимназиален етап (от 9 до 12клас) ще влязат в ролята на „еко-експерти“ като обучители на ученици от начален/прогимназиален етап (от 4 до 7клас). Това ще позволи да прилагат интегрирани знания и умения при разглеждането на значими екологични теми.

Всяка  година ще се работи по 1 глобална екологична тема, разглеждана един път в месеца, чрез съвместни занятия на двете паралелки по различен учебен предмет. Основна посока на предаване на информацията ще бъде от големите към малките, но 1 път в годината малките ученици също ще бъдат „експерти“ и ще обучават големите чрез екологични игри.

Глобалните екологични теми, разглеждани от перспективата на различни учебни предмети са:

  • Нашето Черно море (2021 / 2022г.)
  • Здравословно хранене (2022 / 2023г.)
  • Енергийна ефективност (2023 / 2024г.)
  • Глобални екологични проблеми (2024 / 2025г.)

Внедряването на иновацията предвижда включването на 1 начален учител и 7 учители по различни дисциплини (БЕЛ, Английски език, Математика, Информационни технологии, Биология и ЗО, География и икономика), ученици от  2 паралелки, родители.

 

Очаквани резултати

Чрез разчупване на традиционния модел на обучение, иновацията ще позволи да се постигне развитие на екологични нагласи и ценности у учениците по различен, интересен за тях начин. В учебно-емоционална среда тя ще активизира познавателния процес, ще насърчи развитието на учениците и ще повиши техните резултати. В края на периода очаквани резултати са:

  • учениците да бъдат по-мотивирани, по-самостоятелни, творчески ориентирани, с по-високо ниво на познание и екологична култура;
  • учителите да бъдат удовлетворени от работата по иновацията, атмосферата за общуване и своето професионално развитие;
  • родителите – спокойни и уверени, че са избрали най-доброто училище за децата си.

Отчетени резултати

РЕЗЮМЕ на иновацията - линк към документа

ОТЧЕТ за изпълнение на дейностите по проекта за учебната 2022-2023 година -  линк към документа

Анкета за самооценка на иновативните дейности - линк към анкетата

Самооценка за дейностите по проекта - линк към самооценката

Презентация - отчет за учебната 2022-2023 година

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ОТЧЕТ за изпълнение на дейностите по проекта за учебната 2021-2022 година - линк към документа

Презентация - отчет за учебната 2021-2022 година

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Дейности по проекта: