Заснети моменти от периода 17.04 – 20.04.24 г., по време на нашето участие в гр. Габрово с представители от партньорските училища по Националната програма „Иновации в действие“ на МОН: ОУ „Неофит Рилски“ – Габрово, СУ „Свети Константин-Кирил Философ“ – Пловдив и СУ „Г.С.Раковски“- гр. Велико Търново.
Първият ден от нашето посещение беше посветен на разглеждане на кабинетите, класните стаи и STEM центъра. Присъствихме на три открити учебни занятия:

  • Интердисциплинарен урок по математика, човекът и природата, роботика и програмиране в 6-и клас с тема: „Космонавтика - разходка по повърхността на Луната по зададен маршрут“. Преподаватели: г-жа Ивелина Георгиева, г-жа Ивалина Николова и г-н Станислав Георгиев.
  • Интердисциплинарен урок по История и цивилизации и Музика в 7-и клас с тема: „Какво научихте за българското Възраждане“. Преподаватели: г-н Анатолий Антов и г-жа Елена Назърова.
  • Занятие в Клуба за извънкласни дейности „Роботко“ в 1-ви клас с тема: „Превозни средства“. Преподавател: г-жа Татяна Борисова. На откритите уроци присъства и г-жа Мариета Въткова, старши експерт по ОСО в РУО-Габрово.

Националната програма „Иновации в действие“ – април 2024