На 20 декември 2017 година в СУ „П. Кр. Яворов“ се проведе кръгла маса на тема „Дейности за повишаване на мотивацията за учене, чрез прилагане на интерактивни игри“. Като гост на събитието присъства Дафинка Стоянова - старши експерт по природни науки в РУО-Варна.
Учители от първото Екоучилище във Варна споделиха свои инициативи и добри практики в областта на природните науки. Работата им базирана на нови образователни технологии включва дейности реализирани в учебна среда и в национални и международни проекти.

Кръгла маса на тема “Дейности за повишаване на мотивацията за учене, чрез прилагане на интерактивни игри”