Уважаеми ученици и родители,

във връзка с необходимостта от създаване на организация за приключване на първия учебен срок на учебната 2021-2022 година Ви уведомяваме за следното:

Присъственото обучение на учениците е единствен начин за осъществяване на качествен образователен процес, както и за запазване на психическото, физическото и емоционалното здраве на учениците. Въпреки, че са осигурени щадящи тестове за учениците, отчитайки страховете и притесненията на родителите, сме предоставили възможност за вземане на индивидуално решение за избор на предпочитаната форма на обучение на всеки един ученик.

Обръщаме внимание, че присъствието на ученика в училище е необходимо условие за гарантиране на обективност и равнопоставеност при провеждане на текущите изпитвания, особено контролни и класни работи.

Ръководството на СУ "Пейо Кр. Яворов" - гр. Варна изготви приложения долу график за консултации и изпитвания на ученици, които се обучават в електронна среда от разстояние и по желание на родителите.

График за консултации и изпитвания

График за консултации и изпитвания на ученици, които се обучават в електронна среда от разстояние и по желание на родители