Уважаеми родители и ученици,

Днес 11.11.2020г. в 11:00 часа бе проведено заседание на областния кризисен щаб.
Решенията които бяха взети са следните:

  1. Директорите на учебни заведения на територията на община Варна да създадат организация за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда на всичи ученици от 6-ти до 12-ти клас от 12.11.2020г. до 22.11.2020г. включително. Учениците от 1 до 5 клас включително продължават обучението си в присъствена форма, като решението е взето на база онлайн анкета попълнена от родителите на ученици в СУ "Пейо Кр. Яворов".
    Задължава директорите на учебни заведения в срок до 20.11.2020г. да направят график за редуване на присъствено обучение и такова в електронна среда с цел създаване на безопасна среда на учене в условия на COVID-19.
  2. Забранява се посещението на непълнолетни лица в търговските центрове тип МОЛ без придружител.

Д. Стоянова – Директор
СУ „Пейо Кр. Яворов“

Преминаване към обучение от разстояние в електронна среда