Деца се учат на разумно хранене

СОУ „Пейо Яворов“ е едно от десетте пилотни училища в България в които през учебната 2015/2016 г. се реализира проект „Да се храним разумно!“, съвместно с други училища от Чехия, Словакия, Словения, Полша, Латвия, Румъния, Хърватска и Малта. Координатор на проекта за България е Българско движение „Син флаг“.
Целта на проекта е да допринесе младите хора да разберат по-добре взаимосвързания свят, в който живеят, да бъдат мотивирани и квалифицирани, за да предприемат действия в полза на глобалния проблем за отговорен начин на хранене. Проектът ще помогне на учителите да интегрират тези въпроси в преподаването на учебните програми, както и за развитие на критичното мислене на учениците. На учениците от 1 до 12 клас се предоставят възможности да предприемат действия за повишаване информираността на родителите и по-широката общност по въпросите за влиянието на храната, чрез нейното производство и транспорт, върху природните ресурси и климата.
При реализацията на проекта в училището е сформиран екокомитет, включващ десет ученици от 6 до 12 клас, който да координира дейностите, обхващащи всички 700 ученици. Направен е преглед на консумацията на храна в училищната лавка, столовото хранене, а така също е проведена анкета сред родителската общност за храненето в домашни условия. След обстоен анализ на резултатите е съставен план за действие, който цели да се повиши консумацията на местно произведени храни, за да се намалят емисиите парникови газове, отделящи се при тяхното транспортиране на големи разстояния.
Участието на малките ученици от 1 до 4 клас в реализацията на тази цел е под формата на игра „Супер плодове и зеленчуци за супер деца“. Всяко дете, донесло и консумирало  местен плод или зеленчук, получава стикер с логото на проекта, който поставя на транспарант, изложен на видно място в училището. Така, децата чрез игра научават ползата от консумацията за плодове и зеленчуци не само за своето здраве, но и за здравето на планетата.
Ученици от последния гимназиален етап представиха пред съучениците си свое виждане по проблема чрез мини-проект „Да включим хранометъра“, в който изчисляват количеството отделен въглероден диоксид при транспорта на продуктите за направата на традиционно българско ястие.
Наред с още много други дейности по проекта предстои да се изработи екокод на храненето и видео-клип, в който сценаристи, режисьори и главни герои ще са учениците.
Темата на проекта засяга болезнени и жизнено важни за решаване проблеми с храненето на подрастващите, а интернационалното измерение на работата в партньорство с организации от още 8 европейски държави, ще обогати всички нас с нови идеи и похвати за справяне с тях.

ПРОЕКТ “ДА СЕ ХРАНИМ РАЗУМНО”

От началото на учебната 2015–2016 година, СОУ „Пейо Яворов“ е едно от десетте пилотни училища в България, в които започва реализирането на проект „Да се храним разумно“, финансиран от Българско движение „Син флаг“ за учебни заведения, работещи по Програмите „Екоучилища“ и „Учим за гората“.

Проектът “Да се храним разумно” цели да бъде пътеводител към личните ни отговорни избори и положителни  решения и да даде отговор на основните въпроси към отговорния потребител:

  • Какво количество изяждам?
  • Какво количество изхвърлям?
  • Какво ям?
  • Как е произведена храната ми?
  • Откъде идва храната ми?