В периода 14 – 16 април 2022г. СУ „П. Кр. Яворов“ беше домакин на партньорска среща по Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“ на Национална програма „Иновации в действие“.

В срещата участваха учители и ученици от две иновативни училища  - СУ „П. Кр. Яворов“, гр. Варна и СУ „П. Р. Славейков“, гр. Трявна и две неиновативни - СУ „Хр. Ботев“,  гр. Разград  и ПГТТ „Ат. Димитров“, гр. Нова Загора.

При изключително наситена програма, в рамките на три дни участниците обменяха идеи, постижения, опит и образователни иновации. По време на мобилността  учители от различни училища и области на знанието обединиха усилия и време за работа по постигане на обща цел – повишаване качеството на образованието, чрез обмяна и мултиплициране на добри иновативни практики.

Домакините от СУ „П. Кр. Яворов“ представиха своите постижения като екоучилище, носител на наградата „Зелен флаг“, с над 20-годишен опит в областта на екологичното образование и възпитание на учениците. Те запознаха своите гости с работата си по национални и международни програми и проекти през последните години, като предпоставка за развитие на СУ „Яворов“ като модерно училище, в което традиции и новаторство се преплитат.

Чрез ретроспекция на проведените иновативни уроци по проект „Заедно напред и нагоре. Екологични аспекти на експертното учене“ партньорите се запознаха с работата на „Яворов“ като иновативно училище по глобалната за тази учебна година тема „Черно море“. Присъстваха на открит урок по биология и здравно образование, в който иновативния процес бе демонстриран пряко, в реална среда. В съвместно занятие на двете иновативни паралелки (4-а и 9-а клас), деветокласници – екоексперти разработиха темата „Организми в Черно море“ на основата на екологични игри със състезателен характер.

Създаването на иновативно пространство по време на кръглата маса „Предизвикателства пред иновативните училища“ включи всички участници в споделяне и обмен на нововъведения и добри педагогически практики, както в български, така и в посетени чуждестранни училища. Анализите и разискванията бяха пренесени на едно по-високо равнище чрез черноморската лектория на доц. д-р Петя Иванова от Института по океанология на БАН, а на следващия ден и дообогатени, след посещение на варненския Аквариум.

Работата на всички участници по време на мобилността потвърди, че партньорските срещи създават условия за развиване на нов тип култура - култура за създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот, включително и създаването на професионални общности между училищата с общи цели.

Партньорска среща „Екология и експертно учене – как го правим ние“ по НП „Иновации в действие“