СУ „Пейо Яворов“ работи по проект на програма Еразъм + на тема „Обърната класна стая – от ученици за ученици“. Партньори на нашето училища са училища от Австрия, Ирландия, Италия и Словения. Периодът на проекта беше септември 2019 г. – септември 2022 г. Този иновативен подход даде възможност на учениците да създават, с помощта на учителите, обучителни сесии за по-малките и за своите връстници. Това  мотивира по-големите да споделят своите знания, а останалите да приемат информацията. Така учениците могат да участват в процеса на планиране, създаване, използване на материали и обсъждане на резултатите.

От 11.11.2019 г. до 15.11.2019 год. се проведе първа работна визита в Кохфидиш, Австрия. Това беше първа възможност за обмяна на идеи с нашите партньори. Взе се решение за процедурата за кандидатстване на учениците за участие: представяне на автобиография в европейски формат и кратко видео, с което всеки кандидат да посочи мотивите си за участие в проекта.

Нашият екип участва виртуално в първото обучително събитие в Словения, Крижевци /11-15 октомври 2021/. Ние представихме нашата страна, училище и образователната ни система. Учениците работиха върху изработката на лого на проекта, участваха в урок за безопасен интернет и направиха виртуална разходка на Словения. Учениците ни интервюираха свои връстници от Австрия и Ирландия, след което редактираха, изрязаха и създадоха свое видео.

В следващата мобилност в Ирландия, Темпълмор /6-10 декември 2021/ се включиха 2 ученици. Те подготвиха видеа за безопасен интернет и източници на енергия в България. По време на срещата се сформираха международни екипи, които създадоха видеа като избраха темите, базирани на проучване на трудности по различни предмети в училище. Те избраха виртуалните инструменти, обсъдиха концепцията, изрязаха и представиха своето видео.

Последната мобилност се реализира в Италия, гр. Агридженто в Сицилия /21-25 март 2022/. Нашият екип включи 8 ученици и 3 учители. Нашите ученици предварително изработиха 6 видеа за преподаване на въпросителни изречения на английски език, език на тялото, запаметяване на дати, баскетбол, Черноморското ни крайбрежие и география на Сицилия. По време на срещата учениците ни бяха разпределени в 4 работни групи: История и археология, Наука и изкуство, Техническо чертане, Митология и изкуство. Учениците събраха информация, снимки, видеа. Учителите обсъдиха планове на уроци, включващи метода на обърнатата класна стая.  

Българският екип бе отговорен за поддържането на уебсайта на проекта и актуализиране на страниците в платформата Е- Twinning . Всички продукти са представени в:

You Tube Channel: https://www.youtube.com/channel/UC6-KVbNng7LjjhE-lME1R-A/videos

eTwinning Live: https://live.etwinning.net/projects/project/207144

Twinspace: https://twinspace.etwinning.net/101623/home

Project Website: https://fc4students.weebly.com

Austrian learning platform: https://lms.at/dotlrn/classes/ENGL/109032.ERASMUS-2019-FC.19_20/onecommunity?page_num=0

Обърната класна стая – предизвикателство в обучението