График на учебните часове по време на обявеното извънредно положение

График на учебните часове по време на обявеното извънредно положение

На вниманието на родители и ученици, утвърден график за провеждане на дейности в електронна среда с учениците от I до XII клас на училище СУ “Пейо Кр. Яворов” гр. Варна, считано от 16.03.2020 г. Графика за I-IV клас е препоръчителен.

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн линия

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн линия

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти. Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и

МОН със съвети към родителите за онлайн обучението на техните деца

МОН със съвети към родителите за онлайн обучението на техните деца

Уважаеми родители,Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен

Материали и инструкции във връзка извънредното положение.

Материали и инструкции във връзка извънредното положение.

Алгоритъм за дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение Какво трябва да знаете за COVID-19? Подготовка на работното Ви място за COVID-19 Как да предпазим себе си и другите http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=4838 SAFENET – Национален център за безопасен интернет