Първото тестване срещу COVID-19 на учениците премина успешно

Първото тестване срещу COVID-19 на учениците премина успешно

Първото тестване за COVID-19 на учениците в СУ „П. Кр. Яворов“ премина успешно. Присъственото обучение беше възстановено за десет паралелки от начален етап. Бяха тествани над 150 ученици. Тестването премина безпроблемно, като игра за децата. В процеса се включиха 30

МОН – Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

МОН – Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Уважаеми ученици и родители, Информираме ви, че на сайта на Министерството на образованието и науката на 26.08.2021 г. са публикувани НАСОКИ за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, с които можете да се запознаете тук.

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-21 година в условията на COVID-19

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-21 година в условията на COVID-19

Министерството на образованието и науката съвместно с Министерството на здравеопазването изработиха насоки за работа на училищата през учебната 2020-2021 г. в условията на Covid-19. Това е комплекс от общи (задължителни) и препоръчителни мерки и правила, въз основа на които всяко

Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа

Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа

За всички нас предстои една необичайна учебна година – година на предизвикателства, изпитания, отговорности. В изпълнение на ангажиментите си към децата и учениците Министерството на образованието и науката партнира с държавни институции и неправителствени организации обединени от обща цел. В

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн линия

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн линия

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти. Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и

МОН със съвети към родителите за онлайн обучението на техните деца

МОН със съвети към родителите за онлайн обучението на техните деца

Уважаеми родители,Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен