В периода 12 – 14 май 2022г. се проведе втората партньорска среща по Национална програма „Иновации в действие“, Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“.

Домакин на срещата бе СУ „П. Р. Славейков“, гр. Трявна, а в нея се включиха учители и ученици от СУ „П. Кр. Яворов“, гр. Варна,  СУ „Хр. Ботев“,  гр. Разград  и ПГТТ „Ат. Димитров“, гр. Нова Загора.

В рамките на три дни участниците споделяха иновационни практики от различни сфери на образованието: екология, дигитализация, интердисциплинарен подход в обучението, интеркултурно образование.

Домакините показаха как на основата на възпитание в традиционните български ценности, осъществяват своята целенасочена и планирана промяна, чрез въвеждане на иновативни практики в различни учебни предмети. Участниците в срещата се запознаха с проведените дейности и иновативни уроци в клубовете на втори, трети и четвърти клас. Учители представиха свои иновативни практики при преподаването по природни науки, за осигуряване на плавен преход от начален в прогимназиален етап.  Силен интерес предизвика интердисциплинарния урок „Свободата да учиш от Тревненските майстори“, чието естествено продължение бе в Даскаловата къща – перла на дърворезбарското изкуство сред къщите-музеи на Трявна.

Малките третокласници не само показаха впечатляващите си проекти за билките в България, но и демонстрираха своите кулинарни умения с приготвени от тях баници, сладки и солени изделия. Информацията за билките получи своята практическа насоченост при посещението на  малкото бутиково предприятие в града, специализирано в преработката на шипки, използвайки зелени технологии и решения. Лекцията „Вълшебните свойства на българските шипки“  на собственика И. Балевски впечатли участниците в партньорската среща и провокира всички да изпробват техните продукти.

Възможностите за използване на иновативни практики бе показано и чрез работата на училищната общност на СУ „П.Р.Славейков“ по международни проекти на програма Еразъм +. Представители на двете иновативни училища уговориха надграждане на своето сътрудничество чрез общи бъдещи участия.

Осъществените две мобилности по НП „Иновации в действие“ доказаха, че партньорските срещи създават условия за развиване на иновативна култура за ползотворно сътрудничество, обмяна на опит и неговото мултиплициране във всички сфери на училищния живот.  

 

Втора партньорска среща по Национална програма „Иновации в действие“ в град Трявна