На 13.04.2018 г. в СУ „П. Кр. Яворов“ се проведе традиционното пролетно почистване с цел  подобряване хигиенното състояние на училищния двор.  В инициативата се включиха 800 ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап, 62 учители и 23 административен персонал. Почистването се осъществи по изготвен предварително райониран план за дейността, проведен инструктаж за безопасността на труда на всички ученици и техните учители. Припомняме, че за нашето училище отличителна значка е задълбоченото и последователно екологично образование. Инициативата беше организирана и проведена от Екощаба на училището, като материали бяха подсигурени от Община Варна. 

 

Пролетно почистване на училищния двор в СУ “Пейо Яворов” – 2018