На 20 април училищната общност се включи в поредната общоградска кампания на Сдружение „Аз вярвам и помагам“ за събиране на пластмасови капачки и стотинки. На пункта пред Катедралния храм представители на училището, със съдействието на родителите на Мелек Фикретова – ученичка от X-а клас, предадоха 237 килограма пластмасови капачки.
Участието в акцията насърчава децата и младежите в събирането на пластмаса за рециклиране, което пряко кореспондира с глобалната тема за работа „Енергийна ефективност“ на Иновативното училище, а освен това се набират средства за жизненоважна медицинска апаратура за деца.
С подкрепата на Благотворителната Кампания и участието в нея, СУ „П. Кр. Яворов“ съчетава две важни цели – участие в грижата за здравето на най-малките и в грижата за природата!
Поздравления и благодарност към всички, които подкрепиха една добра кауза!

СУ „Пейо Яворов“ – с участие в Благотворителната Кампания „Аз вярвам и помагам“