През учебната 2021/2022 г. в СУ „Пейо Яворов“ продължава работата по международния проект „Големият лов на растения“, чиято основна цел е да повиши осведомеността на учениците от начален етап по отношение на разнообразните видове растения и животни, които могат да наблюдават в училищния двор.
В проекта са включени общо 100 ученици на възраст от 7 до 11 години и техните учители. Първоначално децата се запознаха с растенията в двора на училището и се изготви карта на местообитанията им. Всеки клас си избра име на растение и/или животно, което да изучи и да представи наученото по атрактивен вид. Децата от I„а“ клас са „Врабчета“, II„б“ клас – „Пролетни цветя и дъждовен червей“, III „в“ клас – „Билки“ и IV„б“ клас – „Брезички“.
Най-малките ученици от първи клас за първи път проучиха растенията чрез игри в училищния двор. Учениците от втори и трети клас направиха макети и колажи с растителни материали /листа, клонки и др./. Четвъртокласниците посадиха с помощта на по-големи съученици 7 брезички, като поставиха началото на алея на брезичките.
С тази образователна кампания се включват аспекти от Образователните принципи на Фондацията за екологично образование, и практически дейности, основани на разработки на Кралската ботаническа градина „Кю“.
#thegreatplanthunt, #TGPH, #FEE, #ToyotaEurope, #БългарскоДвижениеСинФлаг

Продължава работата по международния проект „Големият лов на растения“