На 26 февруари в Екокабинета на училището се проведе  заключителното събитие на проект SEARCH–Европейска нощ на учените-2023, под формата на среща-дискусия между учени от ИО–БАН и ученици от 10-а и 11-а клас.

Срещата бе организирана по предложение на ръководителя на проект SEARCH - гл. ас. д-р Красимира Славова, като поредна стъпка от ползотворното сътрудничество между учените и екипа на проекта за Иновативно училище, по национални и международни проекти. Темата на срещата бе продиктувана и от принципа за устойчивост в работата на Иновативното училище по една от глобалните теми - „Нашето Черно море“.

            В непринудена беседа с участниците д-р Славова и д-р Мавродиева представиха предизвикателствата и естеството на работата на морските изследователи и професията на океанолога. Изложението и атрактивната презентация имаха за цел да провокират интереса на учениците към науката, научните изследвания в Черно море и неговото опазване. В последвала дискусия екипът на Института по океанология по достъпен и забавен начин запозна аудиторията с резултати от свои научно-изследователски дейности. Учениците с интерес разгледаха микроскопски снимки на фитопланктон и водораслото „Емилияния Хуксли“, чиито цъфтеж е причината морето да има тюркоазен цвят, научиха за нови доказателства за наличието на миниледников период в района на Черно море отпреди 8200 години.

Като Иновативно училище, СУ „П. Яворов“ работи активно да разшири сферата на съвместни инициативи, провокиращи интереса на учениците към научните изследвания, за да развие и задълбочи връзката между наука и образование.

Среща на ученици от СУ „П. Кр. Яворов“ с учени от Института по океанология – БАН