За четвърта поредна година продължава работата по образователния проект „Големият лов на растения“. Целта е да се популяризират дейности за опазване на местните видове  и да се провокира критическо мислене чрез подхода „отиди и виж“ /учи чрез действие/.

През учебната 2022/2023 година в реализацията на дейностите ще вземат участие 128 ученици от I„а“, II„в“, III „в“, IV„а“, IV„б“ и IV„в“ класове и техните учители. Учениците ще имат възможност да научат какво е биоразнообразие или да разширят знанията си за него, както и да предприемат действия за неговото опазване.

Кампанията се фокусира върху растенията, като важна част от много жизнени цикли и свързаните с тях видове животни – насекоми, птици и др.

Реализацията на проекта включва аспекти, основани на Образователните принципи на Фондацията за екологично образование, и практически дейности, основани на разработки на Кралската ботаническа градина „Кю“. /Royal Botanic Gardens, Kew/ с финансовата подкрепа на Wellcome Trust. Национален координатор е Българско движение „Син флаг“.

Старта на проекта включва изследване на осведомеността на учениците по въпросите за биоразнообразието чрез анкети и изготвяне на карта на местообитанията на растителни видове в училищния двор.

Големият лов на растения