Проектът е  в партньорство с училища от 8 европейски държави - Латвия, Литва, Полша, Румъния, Турция, Италия, Словакия. Целта е да се стимулира творческото мислене на учениците за написване на нова „Книга на мира”. Дейностите предвиждат създаване на обща концепция по отношение на приемане на чуждите мнения и различното. Досегът до различните културни аспекти на всяка нация е добър подход за намаляване на ксенофобията, предразсъдъците и липсата на толерантност.

ЦЕЛИ  НА ПРОЕКТА:

  • Да се развива междукултурното разбиране
  • Да проучат мислители в сферата на борбата за мир
  • Да се създава атмосфера на солидарност и толерантност
  • Да се утвърждава изучаването на съвременни езици

     Корените на предразсъдъците са в невежеството. Много важно е за младите хора да имат по-широк поглед върху живота и другите култури. Често те не са запознати с културните особености на своя район, не са отворени към европейските реалности, което води до появата на ксенофобия. Чрез проекта се стимулираме творческо мислене за създаване на нова „Книга на мира”, в която  събират сентенции за мира, свързани с техните култури и добавят свои собствени,  представят свои известни мислители в сферата на мира и братството. Децата търсят толерантността в проявите на своята култура. Дискусиите водят до създаване на обща концепция по отношение на приемане на чуждите мнения и различното. Досегът до различните културни аспекти на всяка нация е добър подход за намаляване на ксенофобията, предразсъдъците и липсата на толерантност. Учениците разменят собствени идеи за изграждане на толерантно общество.

България-Добре дошли
Румъния-българският екип
Литва-Историята срещу ксенофобията
Литва
Екипна среща-Латвия
България-щастливи заедно
Словакия - среща с кмета на Рожнява
България - Екопарк