С Решение № 523 на Министерски съвет от 22.07.2021 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година, Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ получи статут на иновативно училище.
Проектът, който училището ще реализира в рамките на 4 поредни учебни години (2021 – 2025г.) е:

„Заедно – напред и нагоре. Екологични измерения на експертното учене по различни учебни предмети“

Цел на иновацията

Активизиране на познавателния процес чрез прилагане на експертно учене, в неговите екологични измерения по различни учебни предмети.

 

Описание на иновацията

Стартирането на иновацията е в IV-а и IX-а клас, които в 4 последователни години ще работят съвместно, прилагайки експертно учене по различни учебни предмети.

Ученици от гимназиален етап (от 9 до 12клас) ще влязат в ролята на „еко-експерти“ като обучители на ученици от начален/прогимназиален етап (от 4 до 7клас). Това ще позволи да прилагат интегрирани знания и умения при разглеждането на значими екологични теми.

Всяка  година ще се работи по 1 глобална екологична тема, разглеждана един път в месеца, чрез съвместни занятия на двете паралелки по различен учебен предмет. Основна посока на предаване на информацията ще бъде от големите към малките, но 1 път в годината малките ученици също ще бъдат „експерти“ и ще обучават големите чрез екологични игри.

Глобалните екологични теми, разглеждани от перспективата на различни учебни предмети са:

  • Нашето Черно море (2021 / 2022г.)
  • Здравословно хранене (2022 / 2023г.)
  • Енергийна ефективност (2023 / 2024г.)
  • Глобални екологични проблеми (2024 / 2025г.)

Внедряването на иновацията предвижда включването на 1 начален учител и 7 учители по различни дисциплини (БЕЛ, Английски език, Математика, Информационни технологии, Биология и ЗО, География и икономика), ученици от  2 паралелки, родители.

 

Очаквани резултати

Чрез разчупване на традиционния модел на обучение, иновацията ще позволи да се постигне развитие на екологични нагласи и ценности у учениците по различен, интересен за тях начин. В учебно-емоционална среда тя ще активизира познавателния процес, ще насърчи развитието на учениците и ще повиши техните резултати. В края на периода очаквани резултати са:

  • учениците да бъдат по-мотивирани, по-самостоятелни, творчески ориентирани, с по-високо ниво на познание и екологична култура;
  • учителите да бъдат удовлетворени от работата по иновацията, атмосферата за общуване и своето професионално развитие;
  • родителите – спокойни и уверени, че са избрали най-доброто училище за децата си.

Отчетени резултати

РЕЗЮМЕ на иновацията - линк към документа

ОТЧЕТ за изпълнение на дейностите по проекта за учебната 2021-2022 година - линк към документа

Презентация - отчет

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Дейности по проекта: