Доставка на учебници и учебни помагала за II и VI клас за безвъзмездно ползване за учебната 2017/2018 год.

Доставка на учебници и учебни помагала за II и VI клас за безвъзмездно ползване за учебната 2017/2018 год. Обща документация Заповед № РД-07-1127 Приложение 1 (Заявление за участие) Приложение 2 (Представяне на участник) Приложение 3 (Декларация по чл. 54, ал.

Доставка на учебници и учебни помагала за I, III, IV и V клас за безвъзмездно ползване за учебната 2017/18 год. от учениците на СУ “П. Кр. Яворов” – гр. Варна по обособени позиции”

Доставка на учебници и учебни помагала за I, III, IV и V клас за безвъзмездно ползване за учебната 2017/18 год. от учениците на СУ “П. Кр. Яворов” – гр. Варна по обособени позиции” Обща документация Заповед № РД-07-767 Приложение 1